Stokjes

Jos Vorkmans | 16 April 2007

Topics: Dienstmededeling


…eentje toegeworpen gekregen van Dipfico (zie ik er uit als nen hond ofwadde…?)

Ah ja…Dipfico heeft het te ver geworpen.Stokje ligt in't water en wil me niet nat maken…dus stopt mijn hier . Feel free om 't er zelf uit te halen.

Leave a Comment Here's Your Chance to Be Heard!