“300” workout/ Army of bloggers

Jos Vorkmans | 20 March 2007

Topics: Linkdump

Join Pietel's "army of bloggers", naar aanleiding van de promo voor de "300" film (zie ook eerder).

Kunnen jullie alvast allemaal beginnen aan deze "300" workout om er zo spartaans mogeljk uit te zien?

Army of blogers? Pietel's subtiele manier om het homo-erotische karakter wat velen in "300" zien te onderstrepen?

Leave a Comment Here's Your Chance to Be Heard!