780 Ashley Road. I need 15 million $

Jos Vorkmans | 15 February 2013

Topics: Auto-Motor, Design

Alfa_house03 Alfa_house02 Alfa_house
Ik heb 15 miljoen dollar voor een projectje nodig. Het project is: ik koop dit huis, en jullie komen naar de housewarming? Het huis kost 14 millioen…De alfa’s zijn “not included”, maar ik ben zeker dat als we er een 1 millioen buffer bij vragen we de garage weer kunnen vullen? What Do You Think?

Google het huis anders even...

Leave a Comment Here's Your Chance to Be Heard!