Design me an nice open house. Must be zombie proof at night.

Jos Vorkmans | 10 February 2011

Topics: Design

Strange: een mooi open huis, maar ‘s nachts kan je het aanpassen in een bunker. Bouwheer lijkt me ofwel erg rijk, ofwel erg paranoia.

1 Comment For This Post I'd Love to Hear Yours!

  1. herman says:

    Origineel concept, maar ik hoop dat hij een noodgenerator heeft voor wanneer ze de elektriciteitskabel doorknippen naar zijn huis…

Leave a Comment Here's Your Chance to Be Heard!