The human timeline

Jos Vorkmans | 19 March 2007

Topics: Linkdump


Een mooi overzicht in één lange picture.Sex en geweld zeg ik u

Update…rechtstreeks linken met bronvermelding is blijkbaar ook not done…

Dus de link hier

Leave a Comment Here's Your Chance to Be Heard!