Knoxville Self Defense Test

Jos Vorkmans | 15 September 2006

Topics: Linkdump


Waar het allemaal mee begon voor Jackass…deze video raakt bij "Big Brother" skatezine… en die zei…maak eens een tv-showke hiermee. De kogelvrije vest is nooit uitgezonden voor copy-cat vrees…

Leave a Comment Here's Your Chance to Be Heard!