NodesktopHero Boardroom

Jos Vorkmans | 12 August 2005

Topics: Linkdump


Zoals jullie weten is Nodesktophero een multinational op basis van venture Capital. Zo hebben we onlangs besloten onze headoffice weer in te richten. Op de foto : de boardroom.
Damn..nu zie ik dat O’neill onze look heeft overgenomen 😉
(via Tettinx)

Leave a Comment Here's Your Chance to Be Heard!