MAGAZINE PUBLISHERS OF AMERICA

forkmeister | 30 March 2005

Topics: Linkdump


Wel….hoe advanced alle technology zal worden, we zullen toch boekskes blijven lezen. Leuke ads en kijk ook eens naar de Ad Gallery… je kan “bladeren” door de pages (drag & drop van de bovenhoekjes van het magazine). Grappig als interface, maar amper workable online.


Leave a Comment Here's Your Chance to Be Heard!