The new world’s A to Z, courtesy of Google

forkmeister | 22 December 2004

Topics: Linkdump


Maak het Internet ABC door Google te gebruiken…de register deed het en kwam op deze mooie zeitgeist uit.
(thx 2 Lieve)

Leave a Comment Here's Your Chance to Be Heard!