Federale Politie

Jos Vorkmans | 6 August 2004

Topics: Dienstmededeling


Naar aanleiding van Kurt’s stukje over DM, Internet en de Childfocus ben ik es gaan kijken hoe snel ik dat meldpunt waar ze het altijd over hebben kon vinden. Url gewijs op verschillende manieren te benaderen (federalepolitie.be , fedpol.be, politie.be,…)… maar dan wordt ie wat moeilijker: De standaardgebruiker gaat het al wat moeilijker hebben met de keuze tussen de 7 logo’s die daar staan, en hoe weet ik of ik lokale politie of federale politie nodig heb? Als je dan die bewuste button vindt, dan blijkt dat gewoon een mailto te zijn…als die mannen daar de hele overvloed van Kinderpornomails die er zou zijn manueel moeten gaan bewerken uit losse mails: succes!. Een simpel webformpje met zou toch net iets handiger zijn denk ik…url invullen, tijdstip, ev header van d email pasten…enfin. Ik denk net als Kurt dat die Kinderpornoboeren niet meteen tegenover zware competitie staan…

http://www.fedpol.be/

Leave a Comment Here's Your Chance to Be Heard!