Eat local products infographic video

Jos Vorkmans | 15 July 2009

Topics: Linkdump


Mooi gemaakt. Ik ben er niet uit of het CGI is of stopmotion of allebei…maar info over locale producten goed in beeld gebracht.
(via @netlash)

Leave a Comment Here's Your Chance to Be Heard!