Not your average “getting to the job” job

Jos Vorkmans | 17 September 2010

Topics: Linkdump

http://www.youtube.com/watch?v=uhtgsAXmz7U
Ach…hij is wel lekker buiten elke dag hé…
Mooi idee van hoe werken op hoogte aanvoelt.

Leave a Comment Here's Your Chance to Be Heard!