The human biological clock: don’t call me before 10

Jos Vorkmans | 8 February 2010

Topics: Design


…want waarschijnlijk ben ik dan nog de “wild monkey dance ” aan’t doen (09:00), of zit ik op’t toilet (08:30).
Blij dat die twee alvast niet andersom staan.

Leave a Comment Here's Your Chance to Be Heard!