Chart Busters

Jos Vorkmans | 27 July 2009

Topics: Design


Een goed article over een rework van een US health map infografiek. Of hoe je met infografiek makkelijk “foute” info kan verspreiden. Fix this Chart

2 Comments For This Post I'd Love to Hear Yours!

  1. Rob says:

    ligt het aan mij of is er geen link naar het artikel…?

  2. Jos Vorkmans says:

    fixed. Thx voor de opmerking

Leave a Comment Here's Your Chance to Be Heard!