Mike Tyson’s is dik geworden

Jos Vorkmans | 19 December 2008

Topics: Linkdump


Mike Tyson’s is dik geworden. Op hem nu een gezellig dikkertje te gaan namen, en hem daarbij eens joviaal op de schouder te slagen…nee. Lijkt me slecht idee toch.

Leave a Comment Here's Your Chance to Be Heard!