Addictive Game

Jos Vorkmans | 24 October 2007

Topics: Linkdump


Niet klikken…de rest van de dag is om zeep: een soort van warcraft war game.

tip:

– selecteer een wit bolletje op de map om te beginnen

je kan meerdere ventjes tegelijk aanmaken.

Leave a Comment Here's Your Chance to Be Heard!