Marketers Abandoning Second Life

Jos Vorkmans | 18 July 2007

Topics: Linkdump

Uit dit artikel

Correctie…Second life is dus geen bullshit maar "bollocks"

the peak traffic doesn’t break 40,000 very often

– regulars are actually hostile toward brand names

– …and it probably means a lot of wasted money

Dan is er nog dit artikel: Wil het laatste bedrijf dat Second Life verlaat het licht uit doen?

Eindelijk beginnen marketeers door te hebben dat Secondlife bullshit is.

“One of the most frequently purchased items in Second Life is genitalia”…

Leave a Comment Here's Your Chance to Be Heard!