Fireworks.js: A DHTML fireworks effect

Jos Vorkmans | 30 October 2006

Topics: Linkdump


Een fireworks demootje…helemaal uit Javascript. Leuk gedaan. Goed idee voor commercial of een verjaardag op een site!

Leave a Comment Here's Your Chance to Be Heard!