Scientology is not Science

Jos Vorkmans | 19 June 2006

Topics: Linkdump


Een animated comic, die de geloofsbeginselen van Scientology weergeeft. Wow…deze mensen zijn far gone!


Leave a Comment Here's Your Chance to Be Heard!