AJAX scripts – A library of nice looking DHTML scripts

Jos Vorkmans | 13 March 2006

Topics: Design

Voor diegene die nog niet van "Ajax" gehoord hebben:
"Ajax (Asynchronous JavaScript and XML) is een term voor het ontwerp van interactieve webpagina’s waarin asynchroon gevraagde gegevens worden opgehaald van de webserver."
In mensentaal: webpages met net dat beetje meer aan tools zodat ze meer op een "echt" programm lijken dan op een webpage.

Bekijk de voorbeeldjes op deze page en je snapt waarom.


Leave a Comment Here's Your Chance to Be Heard!