Filmpje: Your Lucky Day

forkmeister | 12 April 2005

Topics: Linkdump


Je gaat valschermspringen, en de eerste chute opent slecht…trek je toch de reserve niet? Niet?


Leave a Comment Here's Your Chance to Be Heard!