Filmpje: Body Movin’

forkmeister | 28 February 2005

Topics: Linkdump


Meestal zijn die breakdancers “lean mean black dancemachines”… zoals in filmpje 01.
Filmpje 2 is echter iets wat ik nog nooit gezien heb: Breakdance op spierversterkers, jerommeke stijl.
(Via Speedzone)

Leave a Comment Here's Your Chance to Be Heard!