Bush Vs Kerry IQ

forkmeister | 9 November 2004

Topics: Linkdump


Blijkbaar stemmen enkel staten met een hoger avg. IQ voor Kerry…alle hilbillies en rednecks voor Bush

Leave a Comment Here's Your Chance to Be Heard!