Homeless Plastic Bags

forkmeister | 12 October 2004

Topics: Uncategorized

Je al eens ooit afgevraagd wat die daklozen steeds rondzeulen in hun plastiek zakskes van den Wibra? (via Roowlant)

Leave a Comment Here's Your Chance to Be Heard!