Gratis kopiëren remt cd-verkoop niet

Jos Vorkmans | 2 April 2004

Topics: Uncategorized


“In het ergste geval leidt het 5.000 keer downloaden van een nummer tot één minder verkochte cd. Door alle gratis muziek zou de Amerikaanse muziekindustrie twee miljoen cd’s per jaar minder verkopen, een fractie van de ruim 800 miljoen cd’s die in het onderzoeksjaar 2002 in de VS werden verkocht. “
op basis van onderzoek van Amerikaanse wetenschappers van de Harvard Business School en de universiteit van North-Carolina.
nu.nl/internet | Gratis kopiëren remt cd-verkoop niet

Comments are closed.