American Idol

forkmeister | 3 February 2004

Topics: Uncategorized


Die hollanders konden geen Engels én niet zingen. Deze mensen spreken wel engels…maar kunnen nog steeds niet zingen…

Comments are closed.